Pěvecký sbor Jugendkantorei z Eichstättu vystoupil v litoměřické diecézi

Milena Davídková 14.června 2023

Během druhého červnového týdne 2023 přijel pěvecký sbor Jugendkantorei z Eichstättu do litoměřické diecéze a navštívil také litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta v jeho biskupské rezidenci. Sbor pak vystoupil v kostele Všech svatých v Litoměřicích a v katedrále sv. Štěpána, kde jej přivítal probošt P. Jiří Hladík. V Horní Polici zpěváci vyslechli výklad P. Stanislava Přibyla o tomto poutním místě. Sbor zavítal též do Prahy, kde zazpíval v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mezi eichstättskou a litoměřickou diecézí trvá dlouholeté partnerství a tyto společné akce znovu aktualizují vztahy, které mezi diecézemi jsou, což je důležité zvláště pro mladé lidi, kteří jsou budoucností církve.

 Foto: Dr. Christian Klenk