Pexeso „Varhany litoměřické diecéze“

Kristýna Solničková 29.července 2013

Pexeso „Varhany litoměřické diecéze“Diecéze litoměřická je velmi bohatá na odkaz celé řady vynikajících varhanářů, kteří zde působili. Většina překrásných a umělecky nesmírně hodnotných nástrojů je však ve velmi špatném stavu. Zakoupením pexesa nyní můžete záchranu tohoto „královského nástroje“ podpořit.

 

Biskupství litoměřické vydalo na podporu záchrany vzácných varhan v litoměřické diecézi pexeso „Varhany litoměřické diecéze, které je možné zakoupit za 50 Kč na recepci biskupské kurie a nově také ve věži katedrály sv. Štěpána a v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Pexeso bude rovněž k dostání u příležitosti setkání u varhan, která probíhají v rámci projektu „Za varhanami litoměřické diecéze (více informací a termíny naleznete níže).

Část výtěžku poputuje na účet veřejné sbírky na záchranu varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově (www.varhany-bozkov.eu) a část bude použita na záchranu dalších ohrožených nástrojů v diecézi.

 

Pro všechny zájemce přinášíme v níže přiloženém souboru širší popis jednotlivých varhan, které v pexesu naleznete.

Pexeso - historie varhan.pdf

 

 

Za varhanami litoměřické diecéze

Projekt seznamující veřejnost s památnými varhanami, které jsou stále více ohroženy zkázou. Součástí jednotlivých zastavení je ukázka nástroje, přednáška o historii, nastínění možného řešení problémů, malý koncert (pokud to stav nástroje dovolí) a diskuse. Zájemci si mohou pod dozorem varhaníka vyzkoušet hru na tento „královský nástroj.

 

pátek 16. srpna 2013 - Liběšice u Litoměřic

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 14.00 - 17.00 h

 

neděle 1. září 2013 - Bezděz

kostel sv. Jiljí, po poutní mši sv., která začíná v 10.00 h

 

Další termíny budou postupně uveřejněny na www.dltm.cz a v diecézním časopise Zdislava.