Pietní vzpomínka na Štěpána kardinála Trochtu

Jana Michálková 27.března 2014

Pietní vzpomínka na Štěpána kardinála TrochtuZveme vás na pietní akci pořádanou u příležitosti 40. výročí úmrtí ThDr. Štěpána kardinála Trochty SDB, 17. sídelního biskupa litoměřického. Koná se v neděli 6. dubna 2014 v Litoměřicích. Pozvánka ke stažení v příloze. Zároveň zveřejňujeme plakát Valašské nadace s přehledem 14 míst spjatých s životem Štěpána Trochty, kde bude při mši svaté tato osobnost připomenuta.

 

Neděle 6. dubna 2014, Litoměřice

  • 10.00 hodin - mše svatá v katedrále sv. Štěpána, celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
  • 15.00 hodin - pietní vzpomínka u hrobu Štěpána kardinála Trochty na městském hřbitově za účasti biskupa Jana Baxanta a starosty města Ladislava Chlupáče

Pozvánka se stažení zde: pozvanka_trochta.pdf

 

Osobnost kardinála Trochty bude v den jeho úmrtí - 6. dubna 2014 - vzpomenuta na 14 místech u nás i v zahraničí, která jsou spjata s jeho životem a působením. Symbolizují jeho pozemskou pouť, podobnou křížové cestě. Tato aktivita je dílem Valašské nadace, která vznikla a sídlí v rodišti kardinála Trochty, ve Francově Lhotě, a která svou činností navazuje na tradiční hodnoty, jež během celého svého života ThDr. Štěpán Trochta uskutečňoval.

Více informací o této nadaci naleznete na www.valasskanadace.wbs.cz

Plakát s přehledem všech 14 kostelů ke stažení zde: plakat_trochta.jpg

Plakát Francova Lhota ke stažení zde: plakat_francova_lhota.jpg

 

Sedmnáctý sídelní biskup litoměřický ThDr. Štěpán Maria kardinál Trochta SDB pocházel z chudé rodiny z Beskyd, narodil se 26. března 1905 ve Francově Lhotě na Valašsku. Osudovým se mu stalo setkání se salesiány, díky nimž mohl studovat v Itálii a jejichž spolubratrem se stal. Po návratu do Čech zde šířil salesiánské hnutí, působil rovněž v Junáku. Za 2. světové války byl vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau. V roce 1947 byl jmenován litoměřickým biskupem, svou diecézi našel v bídném stavu, způsobeném zejména odsunem německého obyvatelstva. Za své neloajální vystupování vůči komunistickému režimu byl zatčen, vězněn a následně internován. Teprve v roce 1968 se směl vrátit do diecéze, o níž začal znovu intenzivně pečovat. O rok později byl „tajně jmenován kardinálem (jako zatím jediný litoměřický biskup) - tato událost byla oficiálně zveřejněna až roku 1973. Vyčerpaný Trochta zemřel 6. dubna 1974 a jeho pohřbu se zúčastnil mj. i kardinál Wojtyła (bl. Jan Pavel II.). Pochován byl na litoměřickém hřbitově, v katedrále jej připomíná pamětní deska. Své biskupské heslo „Činnost, oběť, láska zcela naplnil. (Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického)