Pietní vzpomínka na Štěpána kardinála Trochtu

Karel Pech 7.dubna 2014

pietní vzpomínka na ThDr. Štěpána kardinála Trochtu SDB, 17. biskupa litoměřického, u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí (zemřel 6. dubna 1974), za účasti sídelního litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, 6. dubna 2014, biskupská hrobka, městský hřbitov, Litoměřice