Plán povodňové pomoci Diecézní charity Litoměřice

Jana Michálková, s využitím zprávy R. Strižence, Diecézní charita Litoměřice 4.června 2013

Plán povodňové pomoci Diecézní charity LitoměřiceDiecézní charita Litoměřice připravila plán povodňové pomoci v litoměřické diecézi.

 

Oblasti působení:

Děčín, Děčínsko  -  OCH Česká Kamenice (www.charita-ceska-kamenice.cz)

Ústí nad Labem - OCH Ústí nad Labem (www.charitausti.cz)

Lovosice - FCH Lovosice (www.fchlovosice.cz)

Litoměřice - FCH Litoměřice (www.fchltm.cz)

Litoměřicko - DCH Litoměřice (www.dchltm.cz)

Mělnicko - DCH Litoměřice (www.dchltm.cz)

Liberecko, Frýdlantský výběžek - OCH Liberec (www.charitaliberec.cz)

 

Veškerá povodňová a popovodňová pomoc v litoměřické diecézi je a bude organizována prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice. Hlavním koordinátorem pomoci pro litoměřickou diecézi je Bc. Roman Striženec (kontakt: mob.  603 943 233).

 

Charita bude poskytovat tuto pomoc:

  • materiální pomoc - úklidové a čisticí prostředky, nářadí, balenou vodu, desinfekční prostředky, ošacení, přikrývky apod.
  • vysoušeče
  • evakuační centra
  • psychosociální pomoc
  • monitoring
  • odborné poradenství (stavebnictví, pojišťovnictví, právo, sociální služby apod.)
  • přímou finanční pomoc
  • provoz evakuačních středisek

Sklad humanitární pomoci Diecézní charity Litoměřice vznikl v kostele sv. Ludmily v Litoměřicích. Materiální pomoc bude distribuována ve spolupráci se starosty dotčených měst a obcí.

Odklízecí práce budou podle předběžných odhadů probíhat do 30. června. Tato pomoc zahrnuje distribuci materiální pomoci, psychosociální pomoc a kněžskou službu, odborné poradenství a pomoc interních (charitních) dobrovolníků - zejména při odborných pracích.

Obnova bude podle předběžných odhadů probíhat do konce letošního roku. Jedná se o tuto pomoc: distribuci vysoušečů, přímou finanční pomoc na obnovu bydlení a domácnosti, psychosociální pomoc a kněžskou službu.

 

Plán bude průběžně aktualizován.