Plnomocné odpustky lze získat i na poutích v Doksanech

J.M. can. Martin Davídek 12.prosince 2012

Plnomocné odpustky lze získat i na poutích v DoksanechZ rozhodnutí okrskového vikáře J. M. can. Józefa Szeligy lze získat plnomocné odpustky také v Doksanech při všech poutích na první pátek v měsíci.

 

V pátek 7. prosince 2012 se jako každý první pátek v měsíci konala v Doksanech pouť za duchovní povolání. Během ní vyhlásil P. Adrián Zemek O.Praem. rozhodnutí okrskového vikáře litoměřického vikariátu J.M. can. Josefa Szeligy ze dne 5. prosince 2012 pro Rok víry: při všech poutích na první pátek v měsíci do Doksan lze v Roce víry při zachování podmínek stanovených apoštolskou penitenciárií získat plnomocné odpustky.

 

 

Foto Pavla Hampton