Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Jana Michálková 16.října 2013

Plnomocné odpustky pro duše v očistciVěřící na území českých a moravských diecézí mohou od loňského roku získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října.

 

Apoštolská penitenciárie vyhověla žádosti Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference, a dovolila pro větší dobro věřících, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov ve dnech uvedených v Enchiridionu odpustků, t.j. 1. - 8. listopadu, aby na území českých a moravských diecézí bylo možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při návštěvě hřbitova a za splnění obvyklých podmínek již od 25. října.

Toto dovolení bude platit do roku 2019.