Po šedesáti letech se v kostele sv. Václava v Děčíně Rozbělesích konala mše svatá

Jana Michálková 29.září 2015

Po šedesáti letech se v kostele sv. Václava v Děčíně Rozbělesích konala mše svatáKostel sv. Václava v Děčíně Rozbělesích opět sloužil bohoslužebnému účelu. Po zhruba šedesáti letech se tu v pondělí 28. září 2015 na svátek sv. Václava konala mše svatá k uctění památky světce, kterému je kostel zasvěcen.

 

Jedna z nejvýznamnějších sakrálních staveb na Děčínsku přestala sloužit svému účelu na začátku 50. let 20. století a stala se na několik desetiletí továrním skladištěm. Zchátralý objekt sevřený průmyslovou zónou města se vrací k životu jen ztěžka.

Poprvé se tu konalo svatováclavské poutní setkání s bohoslužbou slova v roce 2012. Letos, po přibližně šedesáti letech, to byla poutní mše svatá, kterou s biskupským vikářem pro pastoraci a kanovníkem litoměřické katedrální kapituly Martinem Davídkem slavilo na padesát věřících.

„Je pro mě ctí sloužit zde mši svatou po tolika letech v den, kdy český národ slaví a vzývá patrona české země sv. Václava. Okamžikem svěcení, před téměř čtvrt tisíciletím, se prostor tohoto kostela stal natrvalo vyjmutým ze světského užívání a byl určen pro katolickou bohoslužbu, i když se v něm mše svatá slaví až po desítkách let. V biblickém kontextu můžeme zopakovat slova Starého zákona, která slyšel Mojžíš, když se blížil k hořícímu keři, totiž - ať si zuje opánky, protože půda, na niž vstupuje, je půdou svatou. Proto si lze považovat za čest, přestože vstupujeme do svatého prostoru poničeného desítkami let nepéče, že zde můžeme právě 28. září 2015 být a prosit Boha o spásu a smilování a našeho patrona sv. Václava o přímluvu za českou zemi v časech současných i budoucích, řekl can. Martin Davídek.

Kostel sv. Václava, jehož návrh vytvořil slavný barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, byl v minulých letech těžce poškozen. Jeho stav je kritický. Opravoval se již v 90. letech 20. století, nyní probíhá druhá fáze záchrany severní věže, do níž po dlouhá léta zatékalo. V současné době se dokončuje výměna střešního pláště. Kostel opravuje podmokelská farnost díky finančnímu příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a darům farníků.

 

2015-09-28

2015-09-28

Foto: Karel Pech