Pobožnost křížové cesty v Litoměřicích

Dominik Faustus 7.dubna 2019
V pátek 5. dubna 2019 se od 17:30 hodin konala v kostele Všech svatých v Litoměřicích každoroční pobožnost křížové cesty. Děkan litoměřické městské farnosti Józef Szeliga během ní připomněl význam čtrnácti zastavení křížové cesty, zpodobňujících Kristovo utrpení na jeho poslední cestě před ukřižováním. Slavnosti se zúčastnili Skauti Evropy a děti, vedené paní Blankou Tomasovou, které se s příběhem křížové cesty seznámily při výuce náboženské výchovy, během bohoslužby aktivně pomáhaly. V kostele Všech svatých se pobožnosti křížové cesty konají pravidelně v pátek po celou postní dobu. Každý pátek vede pobožnost jiná skupina farníků - střídají se již tradičně děti z náboženství, členové FR, senioři, maminky s dětmi, tatínci s dětmi, mládež. Na Velký pátek vede křížovou cestu kněz.


Kostel Všech svatých, 5. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus