„POĎ NA PÓŤ!“ - desátá diecézní pěší pouť mládeže 30. 6. - 6. 7. 2010

Marie Koscelníková 22.června 2010

 „POĎ NA PÓŤ!“ - desátá diecézní pěší pouť mládeže 30. 6. - 6. 7. 2010Poutní cestu organizátoři akce v letošním jubilejním roce volili tak, aby spojovala dvě nejvýznamnější místa litoměřické diecéze. Cesta povede z Litoměřic do Jablonného v Podještědí. Poutníci cestou ponesou před Bohem nejen svůj osobní úmysl, ale také společný: za diecézi, za rodiny, za kněze i ostatní Bohu zasvěcené osoby naší diecéze.

Rádi by mladým pomohli vytvořit prostor pro setkání s Bohem. Mohou  jeho přítomnost zakusit v přírodě, ve společenství vrstevníků, při setkání s lidmi cestou, při každodenních katechezích. Vrcholně se s ním pak setkají při liturgii - v modlitbě církve, ve svátosti smíření a při každodenní mši svaté. Pouť je školou víry, vztahů, sebezapírání a vzájemné pomoci, ale také místem radosti a humoru.

 

Modlitba za pouť

Všemohoucí Otče, tvůj Syn se stal na této zemi poutníkem, aby nám ukázal cestu k Tobě. My se chceme vydat na desátou diecézní pouť mládeže, abychom se přiblížili Tobě, nejvyššímu cíli našeho životního putování. Prosíme Tě, ať tato pouť přinese požehnání naší diecézi a všem, kteří v ní žijí: našemu biskupovi Janovi, kněžím a ostatním zasvěceným osobám, našim rodinám, lidem, s nimiž se na pouti setkáme i těm, kteří s přípravou pouti pomáhají. Prosíme za nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Do Tvých rukou vkládáme sebe a úmysly všech poutníků. Naplň nás svým Duchem a posilni naši víru, abychom viděli zázraky. O to prosíme na přímluvu svaté Zdislavy a svatého Štěpána, skrze Krista, našeho Pána. Amen        ..... Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

www.pout.wz.cz