Poděkování a vyúčtování kněžím

P. Jan Martin Bejček OSB 20.ledna 2011

Poděkování a vyúčtování kněžímV Roce kněží byl realizován Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů z kněžských darů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. Sbírka ve prospěch projektu probíhala i dále v roce 2010. Dary 223 kněží, opatů, biskupů a arcibiskupů z 21 diecézí a arcidiecézí ze čtyř států činily k 31. prosinci 2010 celkem 826 051 Kč, a to včetně darů kněží litoměřické diecéze.

 

Tato soukromá kněžská sbírka byla vyjádřením úcty sv. Janu. Konala se na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR a u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna.

Dva odlité kněžské zvony (viz foto)  Panny Marie (514 kg) a sv. Janů (611 kg) jsou od 28. října 2010 umístěny v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále v Praze, odkud budou odvezeny do Nepomuku. Výdaje za dva větší zvony a srdce, jejich dovoz a režijní výlohy byly uhrazeny ve výši 720 109 Kč. Organizátoři sbírky upřímně, bratrsky a srdečně děkují kněžím litoměřické diecéze za jejich podporu a přispění do sbírky. Seznam dárců a informace o projektu jsou uvedeny na webové adrese: www.knezskezvony.katolik.cz.

V roce 2011 stále prosíme dárce o přispění na dva zbývající zvony, tj. zvon c2 sv. Benedikta a Bernarda (bude odlit ke 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna a na památku nepomuckého cisterciáckého opatství, cca 250 000 Kč) a zvon es2 sv. Josefa (bude odlit k 800. výročí narození sv. Anežky České, cca 150 000 Kč). Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u České spořitelny, a. s.: 1686362093/0800,   IBAN: CZ76 0800 0000 0016 8636 2093. BIC: GIBACZPX.

 

S pozdravem, vděčností a úctou P. Jan Martin Bejček OSB,

farář  v Letonicích u Vyškova.

 

foto