Poděkování biskupa dr. Vratislavu Slezákovi

Jana Michálková 13.září 2013

Poděkování biskupa dr. Vratislavu SlezákoviLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant poděkoval v těchto dnech PhDr. Vratislavu Slezákovi za překlad publikace „Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber“.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant adresoval v těchto dnech PhDr. Vratislavu Slezákovi, který přeložil z německého jazyka publikaci o biskupu Weberovi, tato slova: „Za několik dní, ve čtvrtek 12. září t.r., si chceme v naší litoměřické diecézi připomenout 65. výročí smrti jednoho z mých předchůdců na biskupském stolci, Mons. Dr. Antonína Aloise Webera. Součástí vděčné připomínky bude v ten den ranní mše svatá v katedrále sv. Štěpána a odpolední přednáška historika doc. Jaroslava Šebka. Důležité místo však bude mít i prezentace knihy Mons. Josefa Rabase o biskupu Weberovi, díky Vám předložena ve vynikajícím českém vydání. Dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za tak skvělý překladatelský počin. Velice si vážím Vašeho přispění, zvláště když vím, a i mnohým jiným je zřejmé, že zdejší litoměřický diecézní prostor důvěrně znáte. Tento kraj máte rád možná právě proto, že byl ve své dávné i nedávné historii nemilosrdně zkoušen. Vděčím Vám, milý pane doktore, za mnohé.

 

PhDr. Vratislav SLEZÁK (narozen 1932), pedagog a překladatel z němčiny a dánštiny

Po maturitě (1951) na reálném gymnáziu v Praze studoval 1951-56 obor němčina - polština na Univerzitě Palackého v Olomouci; 1969 získal titul PhDr. V letech 1956-67 pracoval jako redaktor v Československé obchodní komoře a ve Výzkumném ústavu paliv, 1967-69 v zahraničním odboru Ministerstva kultury. 1970-81 působil jako učitel jazyků na Českém vysokém učení technickém v Poděbradech, 1981-92 na Vysoké škole zemědělské v Praze a souběžně 1989-98 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Překládá z němčiny, zaměřuje se především na dílo H. Hesseho. V 70. letech publikoval několik překladů z dánštiny, texty odborného a publicistického zaměření překládal i z polštiny. (Zdroj: www.obecprekladatelu.cz)