Poděkování diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta

Jana Michálková 22.června 2016

Poděkování diecézního biskupa Mons. Jana BaxantaPoděkování diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta P. Stanislavu Přibylovi CSsR za jeho službu generálního vikáře litoměřické diecéze.

 

Dvacetileté jubileum kněžského svěcení P. Stanislava Přibyla CSsR je pro mne příležitostí jednak poděkovat Pánu Bohu za jeho kněžské vyvolení, dále pak, ve chvílích rozloučení s jeho zodpovědným úřadem generálního vikáře, projevit jemu samému vděčný dík za službu v naší diecézi, a pak i ujištění modliteb pro nový úkol ve prospěch české a moravské církevní provincie.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický