Poděkování litoměřického biskupa

Mons. Jan Baxant 8.února 2012

Poděkování litoměřického biskupaMons. Jana Baxanta za charitní Tříkrálovou sbírku 2012

Před započetím letošní „Tříkrálové sbírky jsem žehnal tříkrálovým koledníkům a jejich prostřednictvím jsem prosil o jakýkoliv dar ty, ke kterým doputovali. Na užitečné charitní a sociální projekty pro potřebné lidi byla, na naše severočeské poměry, vybrána nemalá částka. Nerad bych, aby jednotlivé dárky a dary byly přijímány jako samozřejmost. Proto upřímně děkuji všem dárcům a obdivuji jejich ušlechtilá srdce. Svou vděčnost však chci projevit i samotným koledníkům a charitním organizátorům sbírky. Kéž jim dobrý Bůh požehná a odmění jejich službu.

+ Jan BAXANT