Poděkování organizačním týmům Noci kostelů v litoměřické diecézi

Kristýna Solničková 2.června 2011

Poděkování organizačním týmům Noci kostelů v litoměřické diecéziNoc kostelů, která proběhla v pátek 27. května 2011, přilákala opět mnoho návštěvníků toužících zažít něco výjimečného. Největší odměnou pro pořadatele byl mnohdy překvapivý zájem ze strany nočních poutníků - ve 136 kostelech, kaplích a modlitebnách litoměřické diecéze bylo zaznamenáno více než 23 tisíc návštěvnických vstupů. Několikaměsíční úsilí tak bylo odměněno nad očekávání úspěšným průběhem celé akce.

Organizačním týmům děkujeme za skvěle odvedenou práci při přípravě Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, se kterým se do práce pustily. Všichni, kdo do této jedinečné události vložili svůj čas a energii, přispěli k naplnění jejího cíle - přiblížit lidem křesťanství a ukázat, že není třeba dělat rozdíly mezi lidmi věřícími a těmi, kteří žijí mimo církev.