Poděkování za dar života zesnulého kněze Alexeje Baláže

Jana Michálková 15.listopadu 2016

V sobotu 12. listopadu 2016 se v děkanském kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu konala pohřební mše svatá za kanovníka litoměřické katedrální kapituly a děkana ve Varnsdorfu Alexeje Baláže.

17595

Foto: Tomáš Adam

J. M. can. Alexej Baláž, kanovník - senior Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, děkan ve Varnsdorfu a osobní arciděkan, zemřel ve věku 73 let ve čtvrtek 3. listopadu 2016. Byl nejstarším a nejdéle sloužícím sídelním kanovníkem litoměřické katedrální kapituly. Narodil se na Slovensku, teologická studia absolvoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde byl také vysvěcen na kněze. Působil v Liberci, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Studánce, Jiřetíně pod Jedlovou, Dolním Podluží a Sněžné u Krásné Lípy. Kanovníkem svatoštěpánské kapituly byl dvacet let.

Hlavním celebrantem pohřební mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, kázal probošt litoměřické katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr. Za dar jeho života tu děkovali nejbližší příbuzní, přátelé, diecézní kněží včetně kapitulních kanovníků, farníci, zástupci města a další hosté. V závěru mšesvaté promluvil starosta města Stanislav Horáček a ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová.

Po církevních obřadech byla rakev s tělem zesnulého přenesena do krypty kostela.

Snímky z pohřební mše svaté najdete zde. Jejich autorkou je Martina Řehořová z fotografického sdružení Člověk a víra (www.clovekavira.cz).