Poděkování za deset let kněžství

Hana Klára Němečková 28.června 2012

Kněží Alois Heger, Martin Davídek, Miroslav Dvouletý, Radek Jurnečka a Vít Audy poděkují ve čtvrtek 28. června 2012 v 18.00 hodin v katedrále sv. Štěpána při mši svaté za 10 let kněžské služby. Hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup.

 

Milí přátelé, drazí spolubratři v kněžské službě,

v sobotu 29. června 2002 o Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, přijali v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích z rukou otce biskupa Josefa Koukla svátost kněžství Alois Heger, Martin Davídek, Miroslav Dvouletý, Petr Fadrhons, Radek Jurnečka a Vít Audy.

Za deset let kněžské služby chceme společně s vámi poděkovat při mši svaté ve čtvrtek 28. června 2012 v 18.00 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, v předvečer Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Všichni jste srdečně zváni.

Vaši jubilanti

 

Pozn.: Spolubratři v kněžské službě, vezměte si, prosím, albu a červenou štólu.