Poděkování za letošní úrodu (dožínky) v Bohosudovské bazilice

Dominik Faustus 12.října 2021

V neděli 10. října 2021 v 9 hodin při mši svaté v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově poděkoval farní vikář R.D. Christopher Cantzen za letošní úrodu. Při této děkovné bohoslužbě konal jáhenskou službu Mgr. Jiří Breu. Tato děkovná bohoslužba v Bohosudově má již svou několikaletou obnovenou tradici. Podobně věřící děkují za letošní úrodu i v mnoha dalších kostelech a kaplích v celé diecézi a vyprošují zároveň Boží požehnání i pro následující rok.

Neděle 10. října 2021, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti