Poděkování za letošní úrodu v Mikulášovicích

Milena Davídková 7.října 2019

V neděli 6. října 2019 poděkoval při mši svaté v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích duchovní správce R.D. Jacek Kotisz za letošní úrodu. Město Mikulášovice se nachází v západní části Šluknovského výběžku a kostel byl postaven v polovině 18. století, kdy zde byla silná katolická komunita. Dnes je to pohraniční oblast, která byla postižena poválečným vysídlením německy mluvícího obyvatelstva. Přestože je zde v současnosti početně malá křesťanská komunita, i ona neváhá děkovat Bohu za úrodu letošního roku.

6. října 2019, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Roman Klinger