Poděkování za sbírku Misijní neděle

Jana Michálková 5.března 2013

Poděkování za sbírku Misijní nedělePapežská misijní díla děkují za sbírku Misijní neděle, která probíhala 21. října 2012.

 

Chceme vyjádřit upřímné poděkování farnostem, společenstvím, rodinám i všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili Misijní neděli 2012. V roce 2012 z Diecéze litoměřické přišlo na tento účel do kanceláře Papežských misijních děl celkem 433.619 Kč.

Celkové příjmy v rámci České republiky dosáhly 32.302.821,22 Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o šest miliónů více! V loňském roce jsme z České republiky v rámci finančních darů z Misijní neděle podpořili 45 projektů určených pro světové misie a šíření víry. V osmi diecézích Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky jsme se podíleli na stavbě nebo opravě 12 kostelů nebo kaplí, osmi klášterů, pěti far a jednoho biskupského domu, nákupu vozidla pro pastorační práci, tvorbu rozhlasových programů atd.

Jsme si vědomi, že mnozí se na podpoře misií podílí i přes nesnadnou ekonomickou situaci. Za tuto systematickou, dobře využívanou a opravdu potřebnou pomoc papežským misiím bychom Vám chtěli jménem biskupů, misionářů, řeholníků a chudých lidí v misiích upřímně poděkovat.

Papežská misijní díla

 

Více informací o aktivitách Papežských misijních děl v České republice včetně informací, jak misijní činnost podpořit, naleznete na: www.misijnidila.cz, www.missio.cz.