Podepsání dohody o vydání archivního souboru Velkostatek Stvolínky

Mgr. Martin Barus, Mgr. Jana Chadimová 14.dubna 2015

Podepsání dohody o vydání archivního souboru Velkostatek StvolínkyV úterý 14. dubna 2015 byla mezi Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Biskupstvím litoměřickým uzavřena dohoda o vydání archivního souboru Velkostatek Stvolínky.

Dohodu podepsal ředitel litoměřického archivu PhDr. Marek Poloncarz a generální vikář biskupství P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR. K vydání došlo na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Během jednání, která podpisu předcházela, bylo domluveno, že archiválie zůstanou uloženy na svém současném místě - ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V něm také budou přístupny zájemcům o jejich studium.
Fond obsahuje písemnosti panství Stvolínky, které bylo od založení litoměřické diecéze v roce 1655 v majetku místního biskupa a tvořilo hlavní hospodářskou základnu celého biskupství. Celkově se jednalo dvanáct vsí a tři městečka - Stvolínky, Kravaře a Blíževedly.

Samotný archivní fond je tvořen písemnostmi správy stvolíneckého panství, respektive velkostatku. Nejstarší je z roku 1558. Je v něm možné nalézt informace k hospodaření biskupského statku, písemností evidující tehdejší poddané či různé stavební spisy. Opomenout nelze ani agendu vztahující se k samotné biskupské rezidenci ve Stvolínkách, z níž lze vyzdvihnout četné inventáře tohoto objektu z období od 17. do 19. století.

V samotných Stvolínkách byl na místě někdejší tvrze postaven renesanční, po třicetileté válce barokně přestavěný zámeček, který sloužil jako letní rezidence litoměřických biskupů.

Stejně jako byly po roce 1948 zestátněny pozemky patřící stvolíneckému velkostatku, byly do státní péče převzaty také jeho písemnosti.