Podpora bohoslovců litoměřické diecéze

Dominik Faustus 29.dubna 2019
V neděli 28. dubna 2019 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek farnosti Velké Bílovice a Moravský Žižkov v brněnské diecézi. Tamním farníkům se dostal do rukou výtisk časopisu Zdislava 1/2019, kde v úvodníku je prosba o pomoc litoměřickému biskupovi s financováním studia bohoslovců pro litoměřickou diecézi. Rozhodli se tedy udělat sbírku a pozvali také zástupce litoměřické diecéze. Podpora bohoslovců je spojena s velikými Božími milostmi a tak všem dárcům, kteří na ně přispívají patří nejen veliké díky, ale i odměna kterou má Bůh připravenou pro ty, kdo podporují rozkvět Božího království na zemi.

Pokud by někdo chtěl přispět na bohoslovce litoměřické diecéze, přidáváme číslo účtu zveřejněné v diecézním časopise Zdislava: 1002148329/0800, pod variabilním symbolem 911121.


Kostel Narození Panny Marie, 28. dubna 2019, Velké Bílovice

Foto: Dominik Faustus

Kostel Panny Marie Vítězné, 28. dubna 2019, Moravský Žižkov

Foto: Dominik Faustus