Podpořme iniciativu Jeden z nás

Jana Michálková 16.října 2013

Podpořme iniciativu Jeden z násDo 1. listopadu 2013 je ještě možné podpořit iniciativu „Jeden z nás“, která požaduje, aby Evropská unie ukončila financování aktivit, které ničí lidská embrya za účelem výzkumu.

 

V členských zemích Evropské unie v současnosti probíhá evropská občanská iniciativa pod názvem Jeden z nás (One of us), jejím cílem je ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Nově vzniklý institut evropské občanské iniciativy poprvé občanům umožňuje přímo ovlivnit tvorbu evropských právních předpisů. Do poloviny září podpořilo tuto iniciativu přes milion osob, z nich bylo asi osm tisíc občanů České republiky. Osvědčila se zejména snadná a časově nenáročná podpora prostřednictvím internetu.

Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás je možno podpořit pouze do 1. listopadu. Česká biskupská konference se obrací s výzvou na jednotlivce i občanské organizace, aby uvážili možnost  se k iniciativě připojit, a tak přispět k tomu, aby v rámci Evropské unie byla přijata zákonná opatření zaměřená na ochranu lidského embrya.  Podrobnější informace o vhodném postupu lze nalézt na internetových stránkách www.oneofus.eu i na www.biskupstvi.cz.

 

Iniciativu může podpořit každý občan starší 18 let jednoduše online na adrese https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do nebo lze podepsat tištěnou petici, která je ke stažení na adrese http://www.prolife.cz/oneofus-petice.pdf.

 

Stanovisko České biskupské konference k iniciativě Jeden z nás, které zveřejnili Mons. Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK, a Mons. Vojtěch Cikrle, předseda Rady pro bioetiku ČBK, naleznete zde.