Podpořte památky litoměřické diecéze

Kristýna Solničková 2.srpna 2011

Podpořte památky litoměřické diecézeÚzemí litoměřické diecéze je protkáno mnoha jedinečnými památkami, které nutně potřebují naši pomoc. Projektů, které si zaslouží pozornost, je bezpočet. Za všechny vám nyní představíme alespoň dva, na něž je v současné době možné přispět i formou dárcovské SMS.

 

Naděje pro románský kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Již tři roky uplynuly od chvíle, kdy se třetí červencové odpoledne náhle zřítila věž kostela sv. Šimona a Judy, dominanty obce Lenešice. Kostel patří mezi nejvýznamnější sakrální památky regionu. Podstatou jeho památkové hodnoty je prvotní podoba svázaná s románským obdobím a skutečnost, že se jedná o poslední dochovanou stavbu postoloprtské klášterní stavební huti (vznik stavby je svázán s benediktinským klášterem Porta Apostolorum v Postoloprtech). Rekonstrukce kostela nám dává rovněž významnou možnost poznání, neboť jsou zde patrné všechny významné architektonické slohy od románské doby až po jeho současnou klasicistní podobu.

Několik dní po pádu věže vzniklo občanské sdružení, které se neustále zasazuje o obnovu kostela a díky jeho činnosti má památka opět naději navrátit se do původní podoby. Zásluhou Lenešického okrašlovacího spolku máte také nyní možnost pomoc kostelu sv. Šimona a Judy zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS SIMONAJUDA na telefonní číslo 87 777.

Kostel bude po rekonstrukci opět využíván k původnímu účelu a prostor se rovněž stane důstojným prostředím pro pořádání koncertů duchovní hudby. Návštěvníci zde naleznou také nově instalovanou expozici sakrálních předmětů.

Více informací o projektu získáte na www.lenos.cz nebo na http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/kultura-umeni-a-pamatky/proj_248/10


Obnova Kalvárie Ostré u Úštěku

Dalším projektem, který je možné podpořit zasláním DMS, je záchrana areálu Kalvárie na Ostré. Areál kalvárie je významnou dominantou a kulturním prvkem krajiny celorepublikového významu. Počátky tohoto barokního poutního místa sahají do let 1704 - 1707 a za autora stavby je považován Octavio Broggio. Již Od roku 2006 se Společnost pro obnovu památek Úštěcka snaží o obnovu této památky a příležitostně jsou zde pořádány i různé kulturní akce.

Dárcovské SMS ve tvaru DMS OSTRE můžete zasílat na telefonní číslo 87 777.

Více informací získáte na www.pamatky-ustecko.cz nebo na http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci/kultura-umeni-a-pamatky/proj_224/15