Podzimní Kněžský den v Litoměřicích

Dominik Faustus 3.října 2018
V úterý 2. října 2018 se v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích konal Kněžský den. Po modlitbě uprostřed dne, která se konala v kapli Diecézního domu, pronesl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant k přítomným kněžím duchovní slovo. V další části programu vyslechli přítomní kněží přednášku, kterou pronesl český liturg R.D. PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. z katedry pastorálních oborů a právních věd na KTF UK. Po přednášce následovala diskuse nad liturgickými tématy a poté generální vikář Mons. Martin Davídek podal zprávu o konferenci, kterou pořádala Americká biskupská konference na téma diecézní fiskální správa (Diocesan fiscal management conference) ve dnech 16.-19. září 2018 ve Phoenixu v Arizoně. Této konference se za Českou republiku zúčastnili ing. Martin Steiner z ČBK, a dále ing. Miloš Kuba a Mons. Martin Davídek. Poté R.D. Jiří Smolek seznámil přítomné kněze se současným veřejným diskursem týkajících se redefinice manželství a aktuální peticí na obranu rodiny, tak jak ji chápe Katolická církev. Kněžský den byl zakončen obědem.


2. září 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Podzimní Kněžský den v Litoměřicích

Foto: Dominik Faustus a Martin Davídek