Podzimní kněžský den v roce 2023

Dominik Faustus 12.října 2023

Ve středu 12. října 2023 se v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích konal Kněžský den. Po modlitbě uprostřed dne, která se konala v kapli Diecézního domu, pronesl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant k přítomným kněžím duchovní slovo. V další části programu vyslechli přítomní kněží přednášku na téma ochrana kněží a ostatních osob, kterou přednesl Mgr. Stanislav Kazbunda, lektor Policejní akademie ČR. Po přednášce následoval příspěvek finančního konzultanta Ing. Miloše Kuby, a Ing. Ludmily Sedláčkové, vedoucí ekonomického odboru biskupství, na téma možnosti zřizování solárních elektráren na pozemcích jednotlivých farností a hospodaření s nimi. Na závěr R.D. ICLic. Mgr. Šimon Polívka, Ph.D. otevřel debatu k problematice svátosti manželství a jeho právních úprav. Kněžský den byl zakončen obědem v restauraci Biskupský pivovar.

Středa 12. září 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus