Podzimní prázdniny v Příchovicích

Dominik Faustus 5.listopadu 2018
Asi sto mladých lidí přijalo pozvání strávit letošní podzimní prázdniny (26. - 30. 10.) v příchovickém centru života mládeže Křižovatka. Program byl částečně výjimečný tím, že připomínal sté výročí vzniku Československa. Dny začínaly obvykle v kostele modlitbou a „slovem na den“, tj. zamyšlením nad veršem z Bible, který má být během dne uveden do života. Po snídani se mohli všichni na chvíli zapojit do práce na faře nebo v kostele. Prostor byl také pro společná zamyšlení a rozhovory s kněžími na témata víry: „Smrt a posmrtný život“ nebo „Jak žít svou křesťanskou identitu“. Nechyběla samozřejmě ani zábava: odpoledne naplnily hry, velký kvíz ke stoletému výročí, procházka do okolní přírody, různé sportovní aktivity a scénky na motivy pohádek, které si mladí ve skupinách pro ostatní připravili. Společné večery pak končily ohlédnutím za prožitým dnem a opět modlitbou. Každodenní vrchol představovala mše svatá - tu nedělní ještě obohatil křest malé Karolínky z nedaleké obce. Během těchto dní mnozí využili příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem nebo k přijetí svátosti smíření. Máme radost ze společně prožitého času, těšíme se opět na viděnou, a také ty, kteří u nás ještě nebyli, zde příště rádi uvítáme.

P. Jožko, P. Jirka, Míša s Aničkou a Ferko s Michalem

Program DCŽM Křižovatka najdete na http://www.krizovatka.signaly.cz