Podzimní setkání pastoračních asistentů v Liberci

Dominik Faustus 14.listopadu 2019
Ve středu 13. listopadu 2019 se uskutečnilo podzimní setkání pastoračních asistentů v Liberci. Setkání, které bylo určeno pro pastorační asistenty působící většinou ve východní části litoměřické diecéze, začalo mší svatou v 10 hodin v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Po mši svaté setkání dále pokračovalo přednáškou na libereckém arciděkanství. Přednášku na téma: “Péče o movité kulturní památky” pronesla vedoucí odboru správy movitého majetku Mgr. Lada Hlaváčková a její zástupkyně Mgr. Magda Černá. Setkání bylo zakončeno společným obědem. Pro pastorační asistenty působící v západní části litoměřické diecéze se bude setkání konat ve středu 20. listopadu 2019 od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích


Kostel sv. Antonína Paduánského a prostory arciděkanství, 13. listopadu 2019, Liberec

Foto: Dominik Faustus