Podzimní setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Dominik Faustus 21.listopadu 2019
Ve středu 20. listopadu 2019 se od 10 hodin konalo v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty podzimní setkání pastoračních asistentů, které je určeno pro pastorační asistenty ze západní části litoměřické diecéze. Setkání začalo mší svatou v kapli, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek, a poté od 11 hodin následovala přednáška Mgr. Lady Hlaváčkové a Mgr. Magdy Černé pojednávající o správě movitých věcí v současné situaci. Setkání bylo zakončeno obědem v restauraci Biskupský pivovar.


Diecézní dům kardinála Trochty, 20. listopadu 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus