Podzimní setkání vikariátních stavebních techniků

Dominik Faustus 6.října 2023

V pátek 6. října 2023 se v budově diecézní kurie sešli vikariátní stavební technici, aby zkoordinovali své úsilí a předali si své zkušenosti. Vedoucí stavebního oddělení Tomáš Buřt přivítal na setkání také generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Práce stavebních techniků se viditelně odráží na opravených stavbách a lidé si všímají, jak postupně sakrální památky získávají svůj někdejší lesk. Lze jim přát, aby se i nadále dobré dílo dařilo.

Pátek 6. října 2023, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus