Podzimní TAMMÍM 2011

Jiří Zeman, seminarista 3.listopadu 2011

Podzimní  TAMMÍM 2011Arcibiskupský seminář v Praze každoročně pořádá duchovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let) nazvanou TAMMÍM. Duchovní víkend s bohoslovci a s představenými semináře se uskuteční ve dnech 18. až 20. listopadu 2011. Uzávěrka přihlášek je 14. listopadu 2011.

 

Hebrejské slovo TAMMÍM můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana.  A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto setkání.

Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu - svůj vztah k Hospodinu.

TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté...

Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.

S radostí Tě zveme na letošní podzimní TAMMÍM, který se uskuteční ve dnech 18. až 20. listopadu 2011.

 

Bližší informace:

Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A - stanice Dejvická

Termín: příjezd v pátek 18. 11. 2011 (od 15.30 do 17.50 hodin), odjezd v neděli 20. 11. 2011 (po 14. hodině)

Cena: příspěvek dle Tvých finančních možností

Informace a přihlášky na: www.arcs.cuni.cz, www.tammim.spolco.cz

(Uzávěrka přihlášek dne 14. listopadu 2011 ve 23.59h.)

 

Pozvánka.jpg