Podzimní zasedání Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích

Dominik Faustus 30.září 2019
V pondělí 30. září 2019 se od 10 hodin konalo zasedání Katedrální kapituly svatého Štěpána v Litoměřicích. Zasedání začalo liturgií denní modlitby církve v katedrále, kdy při promluvě probošt kapituly J.M. can. P. Jiří Hladík O.Cr. připomněl, že chórová modlitba, kterou kapitula v Litoměřicích zachovává od svého založení v roce 1057 patří spolu se mší svatou k základním úkolům, které kapitula má. Po liturgické části se kanovníci odebrali do kapitulní síně, kde dále projednávali důležité otázky související se správou svěřených hodnot. Zasedání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru.


Katedrála sv. Štěpána, 30. září 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus