Pohřeb kanovníka Josefa Šimona

Marie Koscelníková 21.dubna 2011

Pohřeb kanovníka Josefa ŠimonaVe středu 20. dubna 2011 se v Podbořanech a Kryrech konal pohřeb J. M. can. Josefa Šimona.

 

Všechny přítomné na faře v Podbořanech, a především biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta, přivítal jménem lounského vikariátu okrskový vikář P. Augustin Josef Špaček O.Praem. Pohřební mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech předsedal Mons. Jan Baxant, homilii přednesl J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.

Po té se účastníci obřadu přemístili do Kryr před budovu římskokatolické fary, kde zemřelý působil od roku 1977. Zde k přítomným promluvil Mons. Jan Baxant.

Průvod s rakví se odebral na místní hřbitov a ostatky J. M. can. Josefa Šimona byly uloženy do hrobu vedle hlavního hřbitovního kříže.
Zde bude očekávat slavné vzkříšení.

Pohřebních obřadů se zúčastnili kněží lounského vikariátu a zástupci kapituly.

Requiescat in pace!