Pohřeb Matky Imeldy Marie Bezděkové

Jana Michálková 2.června 2009

V úterý 2. června 2009 se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána naposledy rozloučil s řádovou Sestrou Navštívení Panny Marie dlouholetou Matkou představenou Imeldou Marií Bezděkovou. Komunita sester Navštívení Panny Marie působila do 15. května roku 2007 v Chlumci u Ústí nad Labem v Litoměřické diecézi a poté se přemístila do Kroměříže. Matka Imelda Marie Bezděková se narodila 8. dubna 1926, řeholní sliby složila 1. října 1950 v Litoměřicích a dne 25. května 2009 ve věku 83 let posílena Svátostí nemocných v Kroměříži tiše v Pánu skonala. Její tělo bylo uloženo do řádové hrobky na litoměřickém hřbitově za přítomnosti 20. litoměřického biskupa Jana Baxanta, emeritního litoměřického biskupa Mons. Josefa Koukla, místního duchovenstva, několika komunit řeholních sester a mnoha přátel. Kéž nám Matka Imelda vyprošuje v nebi u našeho Pána mnoho milostí.