Pohřeb Mons. Josefa Stejskala

Mgr. Jan Policer 2.února 2014

pohřeb Mons. Josefa Stejskala (zemřel 26. ledna 2014), papežského preláta a arciděkana v Horní Polici; hlavní celebrant pohřební mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 1. února 2014, kostel Navštívení Panny Marie, hřbitov, Horní Police