Pokračují přípravy na Noc kostelů

Kristýna Solničková 8.dubna 2013

Pokračují přípravy na Noc kostelůNoc kostelů proběhne v letošním roce v pátek 24. května a zájem o zapojení se do této akce je stále větší. Počet přihlášených objektů v litoměřické diecézi překročil na počátku dubna číslo sto padesát a stále je zde možnost připojit se.

 

Termín Noci kostelů 2013 se kvapem blíží a pořadatelé si pro návštěvníky připravují opět pestré programy duchovního, kulturního i vzdělávacího charakteru. Již na více než sto padesáti místech litoměřické diecéze se nočním poutníkům naskytne možnost nahlédnout do prostorů, které jinak zůstávají většinu času veřejnosti uzavřeny.

Máte-li zájem, stále ještě můžete rozšířit řady těch, kteří v letošním roce otevřou dveře svého kostela, aby lidem přiblížili křesťanství. Stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je vkontaktu skoordinátorem

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz/noc-kostelu-2012