Přípravy na Noc kostelů pokračují, přidejte se k nám

Kristýna Solničková 5.února 2013

Přípravy na Noc kostelů pokračují, přidejte se k námPřípravy na Noc kostelů, která proběhne v pátek 24. května 2013, pomalu pokračují. V současné době je k akci z litoměřické diecéze přihlášeno již 38 objektů a toto číslo neustále narůstá.

Máte-li zájem rozšířit řady těch, kteří v letošním roce otevřou dveře svého kostela, aby lidem přiblížili křesťanství, můžete se stále přihlásit. Stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je vkontaktu skoordinátorem

 

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz/noc-kostelu-2012

 

 

Konference Noc kostelů 2013


Chcete-li se dozvědět něco více o Noci kostelů, nabízí vám Pastorační středisko brněnské diecéze možnost zúčastnit se Konference Noc kostelů, která proběhne v úterý 5. března 2013 od 9.00 do 15.30 hodin. Konference bude zahájena v 8.00 hodin bohoslužbou v kostele sv. Augustina v Brně, přednášky se pak uskuteční v aule Biskupského gymnázia (Barvičova 85).

Témata jednotlivých přednášek a bližší informace k přihlášení (uzávěrka přihlášek je 28. února 2013) naleznete zde.