Pokyny k opatřením MZ ČR pro kněze a osoby odpovědné za bohoslužebné prostory, platné od 1.9.2020

Milena Davídková 27.srpna 2020

Vážení a milí otcové a bratři,

k množícím se dotazům, týkajících se opatření, platných od 1. 9. t.r. uvádím následující.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, platná od 1. 9. 2020:

podle pokynů ministerstva zdravotnictví platí, že na vnitřní hromadné akce nad 100 osob je nutné mít roušku. Omezení akcí je následující – venkovní mají kapacitu max. 1000 osob, vnitřní max. 500 osob.

Všechna mimořádná opatření jsou dostupná na stránce: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Zde především odkaz k bohoslužbám:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1.pdf

Doporučuji dodržovat vše, co se týče dezinfekcí, způsobu podávání a přijímání Eucharistie, zpovědní služby a dalších, již dříve uvedených opatření.


Při nejasnostech, prosím, zavolejte nebo napište e-mail.


S požehnáním všechny zdravím v Kristu,

+ Jan 

117913

Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
Dómské náměstí 1
CZ - 412 88 Litoměřice