Polední zvonění a modlitba Páně

Milena Davídková 26.března 2020

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzval k tomu, aby duchovní správci nechali ve svých farnostech zvonit zvony každý den v poledne na cca 5 minut jako výzvu k modlitbě Páně „Otče náš“.

Ve výzvě k duchovním správcům farností ohledně poledního zvonění litoměřický biskup píše: 

Vím, že v mnohých farnostech se tak děje kvůli modlitbě „Anděl Páně“, jen nyní lidem - i nevěřícím - připomínejme krásná slova modlitby, kterou nám sám Kristus odkázal a nás naučil.

Prosím tedy, každé poledne (pokud je to možné zařídit) nechme zvony našich kostelních věží zvonit cca 5 minut a vyzývejme kohokoliv k modlitbě Páně.

S díkem a požehnáním,

+ Jan 

99188
Foto: Dominik Faustus