Pomáhejme misijnímu dílu

Jana Michálková 19.října 2015

Pomáhejme misijnímu díluPozdrav Luboše Fronka, diecézního ředitele Papežských misijních děl.

 

Drazí bratři a sestry,

právě jsme oslavili Misijní neděli. Je to den, kdy se zvlášť intenzivně modlíme za misie a otevíráme svá srdce a společně pomáháme tam, kde je to potřeba. Nemůžeme všichni odjet do vzdálených zemí, abychom tam ošetřovali nemocné, vyučovali negramotné, krmili hladové a hlásali evangelium. Bylo by to jistě krásné a zároveň dobrodružné.  I život zde, v Čechách, v našich rodinách, nám nebrání v misijním dobrodružství. Můžeme ho prožívat přímo v našich rodinách. A každý den, nejenom o Misijní neděli. Možná si kladete otázku, jak je to možné. Odpověď je jednoduchá. Skrze dvě věci: modlitbu a peníze. V každodenní modlitbě za misie se spojujeme se všemi lidmi v misích a otevíráme své srdce, abychom byli rovněž schopni dát z toho, co máme od Pána Boha, tedy i peníze, kam jsou potřeba. A takto podporovat misijní projekty po celém světě. Chci vás tedy povzbudit, abyste se doma spolu se svými dětmi, pomodlili každý den alespoň jednou „Zdrávas Maria za misie. Pomáháme tím nejenom lidem v misijních zemích, ale i sobě duchovně růst a učit se dávat.

V minulém roce se v naší litoměřické diecézi vybralo ve všech kostelích 477.185 Kč. K této částce je možné kdykoliv v roce přidat pomocí na konkrétní projekty, které najdete na našem webu www.missio.cz.

Všechny vás, drazí misionáři, zdravím z Litoměřic.

 

Luboš Fronk, diecézní ředitel Papežských misijních děl

 

2015

Děti z misijního klubka v Litoměřicích nabízely o Misijní neděli v kostele Všech svatých pečené dobroty a misijní růžence. K dispozici tu byly i misijní kalendáře. Foto: Martin Hrdina