Pomoc Diecézní charity Litoměřice postiženým povodněmi v Ústeckém kraji

Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice 8.srpna 2009

Pomoc Diecézní charity Litoměřice postiženým povodněmi v Ústeckém krajiDiecézní charita Litoměřice poskytla příspěvek 9 domácnostem postiženým povodněmi v obcích Markvartice a Benešov nad Ploučnicí v celkové výši 170.000,- Kč. Příspěvek je určen na obnovu bydlení a domácnosti poškozené červencovou povodní.

 

Jedná se o finanční prostředky, které byly darovány dárci v rámci veřejné sbírky Charity Česká republika.

Celková výše pomoci, která byla poskytnuta Diecézní charitou Litoměřice domácnostem a obcím v Ústeckém kraji činí k dnešnímu dni 230.000,- Kč. V rámci povodňové pomoci poskytne Diecézní charita Litoměřice dalších 200.000,- Kč formou přímé pomoci postiženým domácnostem v obcích Horní a Dolní Habartice.

Příspěvek je poskytován na základě žádosti postižené domácnosti a rozhodujícími kritérii pro přiznání příspěvku jsou závažnost poškození a celková sociální situace žadatele. Při oslovování jednotlivých domácností je určující doporučení místního obecního či městského úřadu.

Příspěvek je domácnostem poskytován poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na základě uzavřené darovací smlouvy proti předloženým dokladům, které prokazují vynaložení nákladů v souladu s účelem pomoci.

Poskytnutá pomoc mohla být realizována jen díky štědrosti dárců, kteří přispěli na sbírkové konto Charity Česká republika, a kterým tímto upřímně děkujeme.

 

 

Další informace:

Roman Striženec,

Mobil: 603 943 233

E-mail: migrace@dchltm.cz
http://www.dchltm.cz