Pomozte zachránit vzácné varhany

Jana Michálková 3.července 2013

Pomozte zachránit vzácné varhanyDiecézní organolog Radek Rejšek představí v rámci projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“ další z ohrožených vzácných varhan naší diecéze. Tentokrát to budou cenné varhany z kostela v Bozkově na Semilsku. Setkání se koná již tuto sobotu 6. července 2013 od 10 hodin. Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli s tímto nástrojem seznámit a pokusit se spolu s námi o jeho záchranu.

 

Kůr poutního kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově bude zpřístupněn od 10 hodin (po bohoslužbě, která začíná v 9 hodin) po dobu asi jedné hodiny, kdy budou velmi vzácné varhany, které patří k nejohroženějším v diecézi, předvedeny s výkladem a reprodukovanými ukázkami podobných nástrojů téhož stavitele (J. Prediger z Albrechtic, 1852).

Tyto zřejmě nejvzácnější varhany litoměřické diecéze jsou v kritickém stavu, na jejich celkovou obnovu je potřeba získat několik milionů korun, což je částka nad finanční možnosti bozkovské farnosti. Je třeba jednat rychle. Pomoci by mohli i dobrovolní dárci, kterým není osud této jedinečné umělecké památky lhostejný. Počátkem letošního roku byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc při obnově tohoto vzácného nástroje z dílny Josefa Predigera, zájemci mohou finančně přispívat na speciálně zřízený účet číslo  328 610 1379/0800.

Diecézní organolog a kampanolog Mgr. Radek Rejšek zahájil v letošním roce dlouhodobý projekt nazvaný „Za varhanami litoměřické diecéze, jehož smyslem je uvést v širší známost památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. „Cílem setkání přímo u památných nástrojů, kterých bude v každém roce několik, je seznámit veřejnost s vesměs neutěšenou situací historických varhan na kůrech našich kostelů v obecné rovině a probudit zájem o řešení situace konkrétního nástroje, u něhož setkání proběhne. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert - pokud budou varhany v hratelném stavu - a diskuse. Zájemci o varhanní hru si ji budou moci pod dozorem fundovaného varhaníka i vyzkoušet. Stav některých nástrojů vyžaduje již rychlé řešení, jinak hrozí jejich zánik. Proto je seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany prvořadým smyslem tohoto projektu, říká autor projektu Radek Rejšek.

První z prezentací ohrožených varhan probíhala koncem června v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami. Varhany na kůru zdejšího kostela jsou rovněž dílem albrechtického varhanáře J. Predigera, který je postavil v r. 1870.

 

Další ze setkání s ohroženými cennými varhanami, plánovaných pro kalendářní rok 2013:

Pátek 16. 8. 2013 - Liběšice u Litoměřic

Kůr farního kostela Nanebevzetí Panny Marie bude zpřístupněn v čase 14.00 až 17.00 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen podle zájmu zúčastněných. Dnes již značně zchátralé cenné varhany jsou dílem varhanářské dílny Tauchmannových (po roce 1800).

Neděle 1. 9. 2013 - Bezděz

Kůr farního kostela sv. Jiljí bude zpřístupněn bezprostředně po slavné poutní mši svaté, která začíná v 10.00 hodin. Na historické varhany postavené v r. 1760 žitavským varhanářem J. G. Tamitiem bude doprovázena liturgie, po jejímž zakončení (cca v 11.00 hodin) se uskuteční prezentace těchto vzácných varhan (doba trvání akce cca 1 hodina).