Popeleční středa 2013

Karel Pech 13.února 2013

příprava popele na Popeleční středu (kostelník katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích Antonín Fegyveres, 11. února 2013), Popeleční středa, mše svatá s udílením popelce, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 13. února 2013, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice