Popeleční středa 2021 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Milena Davídková 17.února 2021

Ve středu 17. února 2021, v den kdy církev prožívá Popeleční středu a věřící jsou na znamení pokání označováni popelcem, sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve své katedrále ranní mši svatou. Koncelebrovali s ním kanovníci litoměřické kapituly: probošt kapituly a farář litoměřické dómské farnosti u sv. Štěpána J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr, ECLJ; generální vikář J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek; prezident Diecézní charity Litoměřice a děkan litoměřické farnosti u Všech svatých J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga. V homilii litoměřický biskup připomněl mnohem horší pandemii než je Covid 19, totiž pandemii hříchu, jíž můžeme čelit pouze kajícím srdcem. První, kdo přijal toto kající znamení, byl právě litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jemuž generální vikář Mons. Martin Davídek posypal hlavu posvěceným popelem. Oba pak udělovali věřícím přítomným v katedrále popelec v letošním roce z hygienických důvodů mlčky sypáním na hlavu.
Ať tedy letošní postní dobu, která právě začala, prožijeme nejen v boji proti koronaviru, ale zvláště jako ti, kteří bojují s mnohem horší pandemií, totiž hříchem. 

Homilie litoměřického biskupa na Popeleční středu, 17. února 2021Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii