Popeleční středa v Bohosudově

Dominik Faustus 23.února 2023

Ve středu 22. února 2023, kdy církev prožívá Popeleční středu, v bohosudovské bazilice při bohoslužbě nejdříve zapálil jáhen Mgr. Jiří Breu oheň, jehož popel potom místní farář R.D. Michael-Philipp Irmer spolu s farním vikářem R.D. Christopherem Cantzenem udělovali jako znamení pokání. Podobně tomu bylo i ve většině farních kolatur litoměřické diecéze, kde kněží označovali věřící tímto kajícím znamením.

Středa 22. února 2023, bazilika Panny Marie Sedmibolestné, Bohosudov

Foto: Irena Breuová