Popeleční středa v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 16.února 2010

Popeleční středa v katedrále sv. ŠtěpánaV katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bude ve středu 17. února 2010 od 18.00 hodin sloužena mše sv. s udílením popelce. Popeleční středou věřící vstoupí do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

Postní období je časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Zavedení „popeleční středy se datuje někdy do 6. - 7. století. Od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo nebo je popel sypán na hlavu s výzvou: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15).

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (u nás z kočiček) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.