Popeleční středa v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 3.března 2011

Popeleční středa v katedrále sv. ŠtěpánaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude sloužit 9. března 2011 od 7.30 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši sv. s udílením popelce. Popeleční středou věřící vstoupí do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

 

Zavedení „popeleční středy se datuje do 6. - 7. století. Od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo nebo je popel sypán na hlavu se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš (srov. Gn 3,19) nebo „Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15).

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do současnosti. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svoje hříchy a vyjadřuje vůli učinit pokání s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (u nás z „kočiček - ratolestí vrby jívy) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

 

Na snímku je generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, který uděloval popelec v litoměřické katedrále v loňském roce spolu s emeritním biskupem Mons. Josefem Kouklem.

j14.jpg