Popeleční středa v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 10.února 2016

Popeleční středa v katedrále sv. ŠtěpánaPopeleční středou dnes začalo čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, sloužil v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou s udílením popelce.

 

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se ve středu 10. února 2016 konala mše svatá s udílením popelce. Jeho přijetí je znamením kajícnosti. Symbolicky naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svoje hříchy a vyjadřuje vůli učinit pokání s nadějí, že mu Bůh odpustí.

Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík a děkan litoměřické městské farnosti J. M. can. Józef Szeliga.

Svatopostní doba je přípravou na oslavu Kristova zmrtvýchvstání. „Je časem pokání a sebeodříkání, dobou pravdy a upřímnosti, řekl v kázání Mons. Baxant. „Máme se odříci sama sebe, abychom tak měli více síly a více chuti věnovat se druhým a Božímu království. V jednoduchosti a prostotě máme vyznat pravdu - přiznat si pravdu o sobě a vyznat ji před Pánem Bohem. Sami před sebou a před Pánem Bohem máme vyznat, že jsme hříšníci, kteří potřebují odpuštění, Boží slitování a Boží požehnání, poukázal biskup.

Zavedení „popeleční středy se datuje někdy do 6. - 7. století. Od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo nebo je popel sypán na hlavu s výzvou: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15).

Popeleční středa (stejně jako Velký pátek) je dnem přísného postu. Čtyřicetidenní postní dobou provází křesťany modlitba, půst, almužna (tj. konání dobra) a smíření.