Popeleční středa v Litoměřicích a počátek postního období

Dominik Faustus 8.března 2019
Na Popeleční středu 6. března 2019 se, stejně jako na mnoha daších místech v diecézi, konala v litoměřické katedrále sv. Štěpána slavnostní mše svatá s udílením popelce k počátku čtyřicetidenního postního období. Věřícím se při Popeleční středě uděluje na čelo znamení kříže popelem se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“, nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se hříchu.

S promluvou, že „postní období je jakousi školou k získání zdatnosti v duchovním životě“ uděloval tuto středu v katedrále popelec litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. 

Katedrála sv. Štěpána, 6. března 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus