Popeleční středa v litoměřické katedrále

Milena Davídková 26.února 2020

Na Popeleční středu 26. února 2020 v 7.30 hodin udílel v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích při mši svaté biskup Mons. Jan Baxant popelec. Jedná se o kající znamení, jímž se dávají věřící označovat na začátku čtyřicetidenní postní doby. Litoměřický biskup se při bohoslužbě dal jako první označit tímto kajícím znamením, jež mu udělil generální vikář Mons. Martin Davídek. Biskup pak posypal hlavu popelem jemu i dvěma dalším kanovníkům: proboštovi katedrální kapituly J.M. can. Jiřímu Hladíkovi, O.Cr. a děkanu litoměřické farnosti J.M. can. Józefu Szeligovi se slovy: „Čiň pokání a věř evangeliu“. Poté přistoupili k označení popelcem i další věřící, kteří se zúčastnili bohoslužby.

Středa 26. února 2020, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus